Laboratórium neuropsychológie Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK

O nás

Zastrešujeme pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie v neuropsychológii dospelých a realizujeme vlastné výskumné aktivity. Interdisciplinárne spolupracujeme s viacerými klinickými pracoviskami.

Našou víziou je na Slovensku klinickú neuropsychológiu dospelých etablovať ako samostatný špecializačný odbor. Hlavným cieľom je systematicky budovať výskum, ktorý by vychádzal zo state-of-art poznania a svojimi výstupmi by obohatil medicínu založenú na dôkazoch.

Aktuálny tím

Mgr. Petra Brandoburová, PhD. (petra.brandoburova@uniba.sk)

Doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD. (michal.hajduk@uniba.sk)

prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. (anton.heretik2@uniba.sk)

Mgr. Daniel Dančík, PhD. (daniel.dancik@uniba.sk)

Mgr. Simona Krakovská (simona@krakovska.sk)

Mgr. Daniela Turoňová, PhD. (daniela.turonova@uniba.sk)

Záverečné práce 

Aktuálne riešené

 • Biathová, S. Účinky fyzickej aktivity na kognitívne funkcie v seniorskej populácii (diplomová práca). Školiteľka: P. Brandoburová.
 • Grunzová, E. Vplyv bilingvizmu na popis obrázkov (diplomová práca). Školiteľka: P. Brandoburová.
 • Karabová, D. Subjektívny pokles kognície v seniorskej populácii (diplomová práca). Školiteľka : P. Brandoburová.
 • Képesiová, V. Skúmanie vplyvu fyzickej aktivity na afektivitu vo vyššom veku (diplomová práca). Školiteľka: P. Brandoburová.
 • Majsniarová, S. Hodnotenie pamäti prostredníctvom slovenskej verzie Testu 16 slov v zdravej seniorskej populácii (diplomová práca). Školiteľka: P. Brandoburová.
 • Mihňák, J. Hodnotenie pamäti prostredníctvom Bensonovej komplexnej figúry v zdravej seniorskej populácii (diplomová práca). Školiteľka : P. Brandoburová.
 • Pavlová, N. Schopnosť konfrontačného pomenovania v zdravej seniorskej populácii (diplomová práca). Školiteľka : P. Brandoburová.
 • Sotáková, M. Subjektívne sťažnosti na kogníciu v zdravej seniorskej populácii (bakalárska práca). Školiteľka : P. Brandoburová.
 • Šipošová, L. Vzťah medzi empatiou a osobnosťou u zdravých seniorov (bakalárska práca). Školiteľka : P. Brandoburová.

Obhájené

 • Bakoš, W. (2022) : Identifikácia emócií u pacientov s neurodegeneratívnymi ochoreniami (diplomová práca). Školiteľ : P. Brandoburová.
 • Machunka, J. (2022) : Analýza reči u pacientov s Alzheimerovou chorobou (diplomová práca). Školiteľ : P. Brandoburová. 
 • Takáčová, S. (2022) : Detekcia Alzheimerovej choroby z rečového prehovoru pacienta (diplomová práca). Školiteľ : P. Brandoburová. 
 • Gergely, S. (2018). Kognitívny skríning vo vyššom veku (diplomová práca). Školiteľ : M. Hajdúk.
 • Marciová, D. (2018). Vplyv negatívnej afektivity na výkon v testoch pamäti (diplomová práca). Školiteľ : A. Heretik jr.
 • Pillárová, Z. (2018). Vplyv negatívnej afektivity na výkon v rôznych kognitívnych úlohách v testovej batérii Neuropsy (diplomová práca). Školiteľ : A. Heretik jr.
 • Rumanská, L. (2018). Depresia a úzkosť u ľudí vyššieho veku (diplomová práca). Školiteľ : V. Cviková.
 • Svingerová, A. (2018). Schizotypia a kognitívne funkcie v neklinickej vzorke (diplomová práca). Školiteľ : M. Hajdúk.
 • Hutirová, K. (2017). Rey Osterriethova figúra: vplyvy na výkon a jeho súvislosti v neklinickej vzorke (diplomová práca). Školiteľ : M. Jakubek.
 • Konečná, M. (2017). Rey Osterriethova figúra (bakalárska práca). Školiteľ : M. Jakubek.

Spolupracujúce inštitúcie

2. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava

Centrum MEMORY n.o

Ústav informatiky SAV

AXON Pro s.r.o.

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského

Odporúčaná literatúra

Kulišťák, Petr a kol. (2024). Klinická neuropsychologie v praxi (2nd ed.). Karolinum. ISBN: 978-80-246-5197-2.