Laboratórium neuropsychológie Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK

Zastrešujeme pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie v neuropsychológii dospelých a realizujeme vlastné výskumné aktivity. Interdisciplinárne spolupracujeme s viacerými klinickými pracoviskami. 

Našou víziou je na Slovensku klinickú neuropsychológiu dospelých etablovať ako samostatný špecializačný odbor. Hlavným cieľom je systematicky budovať výskum, ktorý by vychádzal zo state-of-art poznania a svojimi výstupmi by obohatil medicínu založenú na dôkazoch.