Laboratórium neuropsychológie Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK

Vzdelávanie

Aktuálne kurzy

  • Neuropsychologický deň0. ročník sa skutoční dňa 2.2.2024Kapacita kurzu naplnená

Realizované kurzy

  • Moderná psychologická diagnostika psychotických porúch realizované dňa sobota 2.12.2023
  • Moderná psychologická diagnostika psychotických porúch realizované dňa 30.9.2023
  • Vybrané extrapyramídové ochorenia pre psychológov – realizované dňa štvrtok 8.6.2023
  • Neuropsychologická diagnostika neurologických ochorení a psychických porúch u dospelýchrealizované v dňoch 17. – 18.3.2023