Laboratórium neuropsychológie Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK

Kontakt

Pre podrobnejšie informácie je vám k dispozícii Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

petra.brandoburova@uniba.sk